De SNBP had een staking gepland voor 11 en 12 november om de voorgestelde staatsbegroting voor 2022 aan te vechten omdat deze "geen enkel beleid voor de sector" integreert en geen oplossing biedt voor de problemen en eisen van brandweerlieden en civiele bescherming.

"De verwerping van de staatsbegroting en de reeds voorspelbare val van de regering waartoe in de komende dagen zal worden besloten, zijn de factoren die de intrekking van de staking rechtvaardigen", zegt de vakbond in een verklaring.

De SNBP stelt dat de eisen van de beroepsbrandweerlieden en de civiele bescherming "te zijner tijd zullen worden voorgelegd aan de nieuw verkozen uitvoerende macht, indien de president van de republiek besluit nieuwe verkiezingen uit te schrijven".

De vakbond verklaart ook dat er op nationaal niveau bijeenkomsten zullen worden gepland om het probleem van de brandweerlieden te analyseren en te bepalen welke maatregelen nog kunnen worden genomen om een aantal van de geconstateerde problemen op te lossen en deze niet afhankelijk te maken van nieuwe verkiezingen.

Tot de eisen behoren salarisverhogingen, risicosubsidie die gelijk is aan die van de veiligheidstroepen en regulering van de gehele brandweer- en civiele beschermingssector.