De Europese Commissie heeft gewaarschuwd dat er "tekenen zijn die wijzen op een mogelijke overwaardering van de huizenprijzen in de verschillende lidstaten, in combinatie met een hoge schuldenlast van de gezinnen".

Uit de door Brussel verrichte analyse van de huizenprijzen in de EU "blijkt dat er op grote schaal aanwijzingen zijn voor overwaardering," waarbij Portugal, naast Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk en Duitsland, een van de meest verontrustende gevallen is. Uit de studie van de Europese Commissie blijkt dat een gezin in Portugal momenteel meer dan 10 jaar van het gemiddelde beschikbare inkomen nodig heeft om een huis van 100 vierkante meter te kunnen betalen. Dit is ook het geval in 10 andere EU-landen, waaronder Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en Griekenland.

Terwijl de pandemie veel grote economieën deed stilvallen, bleef de vastgoedmarkt in Portugal en 10 andere lidstaten in die periode stijgen, met stijgingen van meer dan 6 procent. Hoewel de huizenprijzen in Portugal in het eerste kwartaal van 2021 met 5,2 procent stegen, was er in het tweede kwartaal opnieuw sprake van een stijging tot 6,6 procent.

Spanningen bij hypotheken

De vastgoedprijzen stijgen in het snelste tempo van de afgelopen tien jaar en vormen een "risico", vooral in combinatie met de "hoge schuldenlast van gezinnen", aldus de EC.

Met een stijgende inflatie in Europa, "onzekere aanpassingen" op de arbeidsmarkten en een mogelijke stijging van de rentetarieven kan het vermogen van huishoudens om hun woningleningen af te betalen in gevaar komen, aangezien deze factoren "extra druk" kunnen uitoefenen op het gezinsbudget.

Maar in tegenstelling tot de stijging van de schuldenlast zal het economisch herstel waarschijnlijk niet leiden tot een correctie van de huizenprijzen, aldus de Europese Commissie, hoewel zij toegeeft dat het tekort aan huizen de situatie op korte termijn zou kunnen helpen verlichten.

Volgens het EC-rapport worden "de risico's van neerwaartse aanpassingen van de huizenprijzen afgezwakt door aanbodbeperkingen". Het "minder dynamische" woningaanbod heeft ertoe bijgedragen dat de prijzen zijn gestegen, terwijl de "lagere" bouwniveaus ook hebben geholpen om de directe economische gevolgen van de correctie van de huizenprijzen te beperken.

Volgens een verslag van Idealista heeft de Banco de Portugal (BdP) laten weten dat het land beschermd is tegen veranderingen in de huizenprijzen omdat een eventuele daling van de huizenprijzen als gevolg van een toename van het aanbod bijvoorbeeld "meestal zal worden afgezwakt door de daling in de afgelopen jaren van de schuldquote van huishoudens voor alle inkomensniveaus en door de verbetering van het risicoprofiel van kredietnemers", aldus de BdP.


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson