"Het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) heeft norm 002/2021, betreffende de vaccinatiecampagne tegen Covid-19, geactualiseerd en beveelt de toediening van de boosterdosis aan personen van 50 jaar en ouder aan", kondigde de gezondheidsautoriteit in gecommuniceerde vorm aan.

Volgens de DGS zal de zelfplanning voor het innemen van het vaccin beschikbaar zijn voor mensen van 60 jaar, en later worden uitgebreid tot de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder.

Op dit moment staat de zelfplanning open voor 65-plussers, alsook voor kinderen van 10-11 jaar die volgend weekend worden gevaccineerd en 50-plussers die het Janssen-vaccin in één dosis hebben genomen.

"Nationale en internationale gegevens wijzen op een afname van de doeltreffendheid van Covid-19-vaccins tegen de infectie, vooral zes maanden na de voltooiing van de primaire vaccinatiecursus, hoewel volgens de huidige gegevens de doeltreffendheid tegen ernstige ziekte blijft bestaan" , voegde de verklaring eraan toe.

De DGS en de Technische Commissie voor vaccinatie tegen Covid-19 (CTVC) blijven de epidemiologische situatie en de beschikbare wetenschappelijke informatie volgen en kunnen de aanbevelingen in het licht van nieuwe gegevens actualiseren.

Het DGS heeft ook de norm inzake griepvaccinatie geactualiseerd en bepaald dat gratis vaccinatie in de huidige context van pandemie wordt uitgebreid tot mensen tussen 60 en 64 jaar.

Tot dusver zijn 2,2 miljoen mensen gevaccineerd tegen de griep, waarvan 1,7 miljoen ouder zijn dan 65 jaar.