In een gesprek met Lusa zei Marco Claudino, secretaris-generaal van de AMRR, dat de "voortdurende onvoorspelbaarheid" van de maatregelen de planning bemoeilijkt en dat bedrijven nu al te maken hebben met annuleringen, met name restaurants.

De door de regering aangekondigde maatregelen, voegde hij eraan toe, zullen de ondernemingen de genadeslag toebrengen op een moment dat ze "enig licht aan het eind van de tunnel" begonnen te zien, met als bijkomend voordeel dat ze de sluiting niet afdwingen, maar nieuwe beperkingen opleggen - waardoor ze worden uitgesloten van steunmaatregelen zoals het vereenvoudigde "ontslag" of het APOIAR-programma.

Wat de beperking van de capaciteit per vierkante meter betreft, zei Marco Claudino dat hij niet op de hoogte is van de wetenschappelijke onderbouwing van de maatregel en twijfelde hij aan de doeltreffendheid ervan om mensenmassa's te voorkomen, waarbij hij herinnerde aan wat er gebeurde tijdens de lange maanden waarin deze maatregel van kracht was.

"In het verleden hadden dit soort maatregelen schadelijke gevolgen omdat ze leidden tot samenscholingen van mensen voor de deur van commerciële ruimtes", zei hij.

De secretaris-generaal van de AMRR bekritiseerde ook de "onvoorspelbaarheid" van de maatregelen die geen rekening hielden met alle logistiek die in restaurants is geïnstalleerd, omdat hij van mening was dat de nieuwe beperkingen "uiteindelijk tot annuleringen zullen leiden".

Voor Marco Claudino zegt dat niets van wat er in de afgelopen twee of drie weken is gebeurd de aangekondigde veranderingen rechtvaardigt.