AMRR:s generalsekreterare Marco Claudino sade till Lusa att den "ständiga oförutsägbarheten" när det gäller att vidta åtgärder gör det svårt att planera och att företag redan nu upplever avbokningar, särskilt när det gäller restauranger.

De åtgärder som regeringen har tillkännagivit, tillade han, kommer att slå till mot företagen vid en tidpunkt då de började se "lite ljus i slutet av tunneln", med den extra bonusen att de inte tvingas lägga ner verksamheten, utan skapar nya restriktioner - vilket utesluter dem från stöd som förenklad "uppsägning" eller APOIAR-programmet.

När det gäller begränsningen av butikskapaciteten sade Marco Claudino att han inte kände till det vetenskapliga stödet för åtgärden och att han tvivlar på dess effektivitet när det gäller att förhindra folkmassor, med tanke på vad som hände under de långa månader då denna åtgärd var i kraft.

"Tidigare har åtgärder av detta slag haft skadliga effekter eftersom de lett till att människor samlats vid dörren till kommersiella lokaler", sade han.

AMRR:s generalsekreterare kritiserade också "oförutsägbarheten" i åtgärderna som inte tog hänsyn till all den logistik som installerats på restaurangerna, och ansåg att de nya restriktionerna "i slutändan kommer att leda till avbokningar".

Marco Claudino anser att ingenting som har hänt under de senaste två eller tre veckorna motiverar de förändringar som har tillkännagivits.