Anacom, de nationale communicatieautoriteit, heeft tussen 8 en 17 november de kwaliteit van de mobiele netwerken in de gemeente getest en vastgesteld dat sommige locaties, met name in het stadscentrum, "zeer goed zijn wat mobiele communicatie betreft".

Op het platteland is de situatie anders, namelijk langs de grens, waar "in veel gebieden" de bevolking alleen toegang heeft tot mobiele gesprekken en internet via het Spaanse netwerk, mogelijk gemaakt door internationale roaming, wat momenteel geen extra kosten voor de consument met zich meebrengt.

De Anacom-studie bracht echter twee dorpen aan het licht, Guadramil en Petisqueira, waar "geen mobiele netwerkdekking beschikbaar is, noch van nationale Portugese exploitanten, noch via internationale roaming".

In deze plaatsen is het zelfs niet mogelijk 112 te bellen omdat er geen signaal is en in andere plaatsen is het zelfs met een netwerksignaal niet mogelijk een verbinding tot stand te brengen of valt deze weg als gevolg van een slechte kwaliteit.

De gemeente Bragança heeft de regering op deze situaties gewezen, maar volgens de burgemeester van Bragança, Hernâni Dias, ligt het probleem op het niveau van de exploitanten die niet bereid zijn oplossingen te vinden omdat zij geen winst zien bij een klein aantal inwoners.

De burgemeester legde uit dat de gemeente, in samenwerking met de parochieraden, heeft geprobeerd rechtstreeks met de exploitanten te onderhandelen, en hen heeft aangeboden "zelfs vrijstelling te verlenen van de betaling van vergoedingen voor de installatie van antennes om de landelijke gebieden te kunnen bedienen".

"Desondanks hebben zij de problemen niet opgelost. Het is voor de exploitanten zeer moeilijk om dit werk in plattelandsgebieden te doen omdat het hen waarschijnlijk financieel niet compenseert voor de investering die zij moeten doen, daarom doen zij dit werk niet en vandaar de schade die wij vandaag in onze plattelandsgemeenschappen hebben", verklaarde hij.