Anacom, den nationella kommunikationsmyndigheten, testade kvaliteten på kommunens mobilnät mellan den 8 och 17 november och konstaterade att vissa platser, nämligen i centrum, "är mycket bra när det gäller mobilkommunikation".

På landsbygden är situationen annorlunda, nämligen längs gränsen, där befolkningen "i många områden" endast kan få tillgång till mobilsamtal och Internet via det spanska nätet, vilket möjliggörs genom internationell roaming, som för närvarande inte medför några extra kostnader för konsumenten.

I Anacoms undersökning upptäcktes dock två byar, Guadramil och Petisqueira, där "det inte finns någon mobiltäckning, varken från portugisiska nationella operatörer eller genom internationell roaming".

På dessa orter är det inte ens möjligt att ringa 112 eftersom det inte finns någon signal, och på andra orter är det inte möjligt att etablera en förbindelse, även om det finns en signal, eller så bryts den på grund av dålig kvalitet.

Braganças kommun har uppmärksammat regeringen på dessa situationer, men enligt Braganças borgmästare Hernâni Dias ligger problemet hos operatörerna som inte är villiga att hitta lösningar eftersom de inte ser någon vinst bland ett fåtal invånare.

Borgmästaren förklarade att kammaren, i samarbete med församlingsråden, har försökt förhandla direkt med operatörerna och erbjudit dem att "till och med befria dem från att betala avgifter för att installera antenner för att kunna serva landsbygdsområden".

"Trots detta har de inte löst problemen. Det är mycket svårt för operatörerna att göra detta arbete på landsbygden eftersom det förmodligen inte kompenserar dem ur ekonomisk synvinkel för den investering de måste göra, därför gör de inte detta arbete och därav den skada vi har idag i våra landsbygdssamhällen", konstaterade han.