Volgens een besluit van de administratie van het CHBV is het bezoek van familieleden aan gehospitaliseerde patiënten "tot nader order" opgeschort, met uitzondering van de dienst Verloskunde.

Volgens de informatie van het ziekenhuis "gaat het om een preventieve maatregel, om mogelijke besmettingsketens te beperken, en van uitzonderlijke en tijdelijke aard".

"Hoewel wij van mening zijn dat bezoeken zeer belangrijk zijn voor het welzijn van onze patiënten, is het onze plicht om de veiligheid van onze patiënten en professionals te waarborgen, daarom hebben wij besloten om bezoeken aan intramurale patiënten op te schorten", rechtvaardigt de raad van bestuur.