In een op internet gepubliceerde verklaring zei de PGR-P dat bij beschikking van 4 januari aanklachten zijn ingediend tegen 10 verdachten, waarbij vijf van hen worden beschuldigd van een misdrijf van passieve corruptie en een misdrijf van valsheid in geschrifte en de overige vijf van een misdrijf van actieve corruptie.

De feiten die nu worden onderzocht, deden zich voor van augustus tot november 2016 en betroffen vijf werknemers van Docapesca, die dienst hadden in de visafslag van de kusthaven van Aveiro, en vijf lokale eigenaars van vissersvaartuigen.

Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat de medewerkers van de visafslag, in ruil voor een geldelijke tegenprestatie van vijf lokale eigenaars van vissersvaartuigen, door wijziging van de registratiegegevens in de bestaande gegevens in het computersysteem van de visafslag, zijn overgegaan tot verschillende overdrachten van gelden die verschuldigd waren voor de verkoop van vis aan eigenaars van vaartuigen met sleepnetten voor die vijf lokale eigenaars van vissersvaartuigen.

Volgens het onderzoek hebben de genoemde eigenaars van trawlers door deze handelwijze een totaal verlies van ongeveer negenduizend euro geleden als gevolg van het onterechte voordeel dat de verwerende eigenaars van vaartuigen hebben behaald.