In een verklaring zei de GNR dat het in de gemeente Lajes, op het eiland Flores, twee mannen van 44 en 49 jaar had geïdentificeerd en een kennisgeving van overtreding had afgegeven voor het vangen van limpets ('Patella candei') tijdens het laagseizoen, "met een boete van maximaal 3 500 euro".

Via de territoriale post van Praia da Vitória, op het eiland Terceira, ontdekte de GNR dat twee beroepsvissersboten 55 kilo makreel ('Trachurus picturatus') en 195 kilo horsmakreel ('Decapterus macarellus') aan het lossen waren "zonder de verplichte registratie- en vervoersdocumenten".

Hierdoor "kon de oorsprong van de vis niet worden bepaald en kon evenmin worden nagegaan of de verplichte regels inzake traceerbaarheid waren nageleefd, waardoor de vis een gevaar voor de volksgezondheid kon vormen", aldus het GNR.

"Tijdens de operatie werd 250 kilo verse vis in beslag genomen en werden twee mannen van 62 en 68 jaar oud geïdentificeerd, en werden de respectieve processen-verbaal van administratieve overtreding opgemaakt voor het vervoeren van vis zonder de traceerbaarheid ervan te garanderen", voegt de politiedienst eraan toe.

De vis die in het kader van de operatie met medewerking van de regionale visserij-inspectie in beslag is genomen, is na controle op hygiëne en sanitaire omstandigheden aan een liefdadigheidsinstelling gegeven.

Hetzelfde gebeurde met de woensdag in beslag genomen limpets, toen de militairen van de Guard "een 49-jarige man ontdekten die limpets aan het plukken was, buiten het seizoen aan de kust.

In de verklaring, het GNR herinnert eraan dat "de uitvoering van het gesloten seizoen, evenals de reserve gebieden, resulteert in biologische voordelen, maakt een betere bescherming mogelijk van de paai, larvale ontwikkeling en vaststelling van deze specimens, bepalende factoren voor de ontwikkeling van kalkpieren.

De GNR benadrukt "dat de praktijk van duurzame visserij, waarbij de natuur en de integriteit van de ecosystemen worden gerespecteerd, bijdraagt aan de instandhouding van de visbestanden en tegelijkertijd aan het scheppen van voorwaarden voor welvaart en werkgelegenheid in de visserijsector.