I ett uttalande säger GNR att man i kommunen Lajes på ön Flores identifierat två män på 44 och 49 år och utfärdat ett meddelande om överträdelse för att ha fångat bläckfiskar (Patella candei) under lågsäsong, "med böter på upp till 3 500 euro".

Genom den territoriella posten i Praia da Vitória på ön Terceira upptäckte GNR två yrkesfiskebåtar som lossade 55 kilo makrill ("Trachurus picturatus") och 195 kilo taggmakrill ("Decapterus macarellus") "utan de obligatoriska registrerings- och transportdokumenten".

Detta "gjorde det inte möjligt att fastställa fiskens ursprung och inte heller om de obligatoriska bestämmelserna om spårbarhet hade följts, vilket kunde utgöra en fara för folkhälsan", förklarar GNR.

"Under insatsen beslagtogs 250 kilo färsk fisk och två män i åldrarna 62 och 68 år identifierades, och motsvarande administrativa brottsanmälningar upprättades för transport av fisk utan att säkerställa dess spårbarhet", tillägger polisen.

Fisken som beslagtogs vid operationen som genomfördes i samarbete med den regionala fiskeriinspektionen gavs, efter att ha genomgått hygien- och sanitetskontroller, till en välgörenhetsinstitution.

Samma sak hände med de kalmar som beslagtogs i onsdags, när militärerna i vakten "upptäckte en 49-årig man som plockade skålsnäckor, under lågsäsong på kusten.

I uttalandet påminner GNR om att "genomförandet av den stängda säsongen, liksom reservområdena, resulterar i biologiska fördelar, möjliggör ett bättre skydd av lek, larvutveckling och fixering av dessa exemplar, avgörande faktorer för utvecklingen av skålsnäckor.

GNR framhåller "att utövandet av ett hållbart fiske, som respekterar naturen och ekosystemens integritet, bidrar till bevarandet av fiskbestånden och samtidigt till att skapa förutsättningar för välstånd och sysselsättning inom fiskesektorn".