"De prijsupdate bedraagt voor de overgrote meerderheid van de huishoudelijke klanten van EPAL, ongeveer 85% (gemiddeld maandelijks verbruik van 8 m3), 9 cent per maand", luidt een verklaring van EPAL.

Volgens EPAL "is het nieuwe tarief van EPAL voor 2022 goedgekeurd en gaat het vanaf gisteren (1 februari) in, voor directe klanten".

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de watervoorziening van de stad Lissabon verklaart ook dat de "tarieven die van kracht zijn in 2021 zijn geactualiseerd in overeenstemming met de prognose van de geharmoniseerde consumentenprijsindex, zoals vastgesteld in wetsdecreet nr. 124/2021, van 30 december ".