Wij zullen de belangrijkste aanbevelingen van deze richtlijnen toelichten, zodat vandaag al met een preventieproces kan worden begonnen.

Bij gezonde personen begint de stapsgewijze aanpak om het cardiovasculaire risico te verminderen met de volgende aanbevelingen: stoppen met roken, een gezonde levensstijl aannemen en een systolische bloeddruk onder 160 mmHg houden.

Stoppen met roken is waarschijnlijk de meest effectieve van alle preventieve maatregelen, met een aanzienlijke vermindering van het aantal hartaanvallen of sterfgevallen. Het risico op CVD is bij rokers onder de 50 vijf keer zo groot als bij niet-rokers. Alle rokers moeten worden aangemoedigd met roken te stoppen. Passief roken moet door niet-rokers zoveel mogelijk worden vermeden.

Voor het eerst wordt in deze richtsnoeren expliciet vermeld dat stoppen met roken wordt aanbevolen, ongeacht de gewichtstoename, het blijft heilzaam. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de elektronische sigaret effectiever kan zijn dan nicotinevervangende therapie om te stoppen met roken, zijn de langetermijneffecten nog niet duidelijk.

Wat lichaamsbeweging betreft, moeten volwassenen van alle leeftijden ernaar streven ten minste 150-300 minuten per week matig intensief te bewegen, of 75-150 minuten per week krachtig intensief. Voor het eerst wordt aanbevolen de sedentaire tijd te verminderen en gedurende de dag ten minste één lichte activiteit te beoefenen.

Nieuwe aanbevelingen op het gebied van de voeding zijn onder meer het volgen van een mediterraan of vergelijkbaar dieet; beperking van de alcoholconsumptie tot maximaal 100 g per week (een standaarddrankje bevat 8 tot 14 g); ten minste eenmaal per week vis, bij voorkeur vette vis, en beperking van de consumptie van verwerkt vlees.

Wat het lichaamsgewicht betreft, wordt aanbevolen het gewicht te verlagen en zwaarlijvigheid tegen te gaan om de bloeddruk, het bloedlipidengehalte en het risico op diabetes te verlagen en zo de kans op CVD te verkleinen. Voor het eerst is in de richtsnoeren vastgesteld dat bariatrische chirurgie moet worden overwogen voor zwaarlijvige personen met een hoog risico op CVD, wanneer een gezond dieet en lichaamsbeweging niet tot een blijvend gewichtsverlies leiden.

Psychische stoornissen zoals angst worden in verband gebracht met een verhoogd risico op CVD en een slechtere prognose voor degenen bij wie CVD reeds is vastgesteld. Een recente aanbeveling is om patiënten met deze aandoeningen intensiever te ondersteunen, zodat zij zich beter houden aan veranderingen in hun levensstijl en aan medicatietherapie.

In de richtsnoeren worden ook beleidsmaatregelen aanbevolen, zoals het terugdringen van vervuiling, een grotere beschikbaarheid van speelplaatsen op school en wetgeving die de verkoop van ongezond voedsel aan kinderen door de media, televisie, internet en sociale media beperkt.