"Hoewel de epidemiologische situatie ten gevolge van de SARS-CoV-2-pandemie zich sinds de inwerkingtreding van die resolutie van de Raad van Ministers positief is blijven ontwikkelen - wat betreft het aantal nieuwe dagelijkse gevallen van besmetting met SARS-CoV-2, alsmede wat betreft het aantal in het ziekenhuis opgenomen burgers, met inbegrip van degenen die op de intensive care liggen - vereist de huidige situatie tevens dat de alarmtoestand op het gehele continentale nationale grondgebied met een extra periode van 15 dagen wordt verlengd", zo staat in het document te lezen.

In de tekst wordt er tevens aan herinnerd dat, naast de verlenging van de alarmfase op het gehele vasteland, alle voorschriften van resolutie nr. 25-A/2022 van de Raad van Ministers van 18 februari van kracht blijven.