"De Raad van Ministers heeft zijn goedkeuring gehecht aan de resolutie waarbij de afkondiging van de alarmsituatie, in het kader van de Covid-19-pandemie, wordt verlengd tot 30 maart 2022 23.59 uur", aldus de verklaring.

Volgens de regering laat de resolutie, die op 23 maart in werking treedt, de thans van kracht zijnde maatregelen ongewijzigd.

Een van de maatregelen die van kracht zijn, is het verplichte gebruik van een masker in openbare binnenruimten, gezondheidsdiensten en vervoer.

Voor degenen die geen boosterdosis van het vaccin tegen Covid-19 hebben gekregen, blijft een negatieve test op het SARS-CoV-2-coronavirus verplicht bij bezoeken aan verpleeghuizen en gezondheidsinstellingen, rekening houdend met het feit dat het gaat om groepen die bijzonder kwetsbaar zijn.

Volgens de meest recente gegevens van het directoraat-generaal Gezondheid zijn in Portugal sinds maart 2020 meer dan 21.300 mensen overleden en meer dan 3,4 miljoen gevallen van besmetting geregistreerd.