Een resolutie over zowel Citizenship by Investment (CBI) als Residency by Investment (RBI). werd op 9 maart door het Europees Parlement besproken en goedgekeurd.

Volgens de voorzitter van de Commissie, mevrouw Ursula Von der Leyen, "of het nu gaat om de voorrang van het Europees recht, de persvrijheid, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht of de verkoop van de gouden paspoorten, de Europese waarden zijn niet te koop".

Het Parlement bekritiseert zowel de CBI- als de RBI-programma's om verschillende redenen, hoewel de CBI-programma's het meest doelgericht waren, omdat zij de eerste waren in de reeks maatregelen die nog moeten worden toegepast. Volgens het Europees Parlement is het niet juist om onderdanen van derde landen, direct of indirect, toegang te verlenen tot de nationaliteit van de EU, aangezien de CBI-programma's een zo geringe aanwezigheid in het land vereisen en relatief sneller zijn dan andere wettelijke paden. Ook is de kans veel groter dat er problemen zijn in verband met corruptie, witwassen van geld, veiligheidsrisico's of belastingontwijking, naast de inflatie die het oplevert voor de interne markt. Landen als Bulgarije, Cyprus en Malta bieden CBI-programma's aan. Naast het bovenstaande wordt ook benadrukt dat er verschillende entiteiten en bedrijven zijn die van deze programma's profiteren, hetgeen het Parlement ook zou willen aanvechten.

Een van de grootste punten van zorg met betrekking tot deze programma's is het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende landen om de naleving, het antecedentenonderzoek en andere informatie over onderdanen van derde landen te verbeteren, wat essentieel is om de veiligheid op Europees grondgebied te verbeteren. Hoewel de Europese Unie hiervoor een groep in het leven heeft geroepen, is deze sinds 2019 niet meer bijeengekomen en is er dus nog steeds een gebrek aan controle in dit verband. Voor deze resolutie zijn verschillende richtsnoeren uitgevaardigd, zoals de verhoging van de achtergrondcontroles, de verordening voor de stopzetting van de CBI-programma's tegen 2025 en de instelling van een mechanisme om de aanvragers te controleren nadat het staatsburgerschap is verleend. Het doel is een Europees mechanisme op te zetten dat blijft controleren of de RBI-regels worden nageleefd nadat de eerste aanvraag is geslaagd.

Met betrekking tot de RBI-programma's, die dus een impact hebben op het Portugese Gouden Visum, werden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Verdere wetgeving gemaakt door de EU om de transparantie en controle door zowel het ontvangende land als de EU te harmoniseren en te verbeteren;
  • Speciale maatregelen, zoals het opstellen van wetgeving voor tussenpersonen en, in hetzelfde onderwerp, specifieke regels voor alle deelnemers aan dit proces om de transparantie te vergroten en te voorkomen dat derden van de programma's profiteren;
  • Aanvullende maatregelen om de achtergrondcontrole te verbeteren;
  • meer belastingcontrole door samenwerking van de verschillende belastingdiensten;
  • Aanvullende maatregelen om documenten te controleren. Deze maatregelen omvatten onafhankelijke entiteiten en een nieuwe regel dat een document door twee personen moet worden geverifieerd.

De resolutie is geen bindend document, maar een "toezegging" om in de toekomst wetgeving over de betrokken aangelegenheid op te stellen. Volgens de resolutie zullen deze maatregelen waarschijnlijk de vorm van een verordening aannemen. Dit betekent dat de verordening rechtstreeks toepasselijk zal zijn in elk lid van de Europese Unie vanaf het moment dat zij in werking treedt, zonder dat daarvoor een interne wetgevingsprocedure nodig is. De Commissie zal nu het voorstel opstellen dat ter bespreking aan het EU-Parlement moet worden voorgelegd en vervolgens de verordening vaststellen. Dit zal waarschijnlijk tot anderhalf jaar in beslag nemen.

Hoewel de EU ervoor heeft gekozen eerst een einde te maken aan de CBI-programma's, wijst de toename van de controle en de maatregelen met betrekking tot de RBI-programma's erop dat zij dit voorbeeld op middellange termijn zou kunnen volgen. Daarom, en om een last minute sprint te vermijden om een aanvraag in te dienen of deadlines te halen, zouden diegenen die geïnteresseerd zijn in een Europese Lifestyle, even de tijd moeten nemen om de beschikbare opties te bekijken.

Portugal heeft een van de meest flexibele immigratiestelsels met specifieke programma's voor investeerders, ondernemers, telewerkers, gepensioneerden en hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren, naast specifieke oplossingen voor PALOP-burgers (mensen uit Portugeessprekende landen). Deze opties bieden ook gezinshereniging en hoewel ze niet verbonden zijn met RBI en CBI Programma's geven ze ook toegang tot het Portugees staatsburgerschap na 5 jaar, de vrije toegang tot het Schengengebied en toegang tot de Portugese onderwijs- en gezondheidsdienst en de arbeidsmarkt.

Sara Sousa Rebolo / Miguel Cruz Silva

Caiado Guerreiro