Staatssteun voor de aankoop en installatie van opladers voor elektrische auto's zal worden gegeven aan flatgebouwen. De aankondiging en verordening van het programma ter aanmoediging van de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen voor 2022, met een totale begroting van ongeveer 10 miljoen euro, moet later deze week worden gepubliceerd, volgens Jornal de Notícias.

Begunstigden van deze steun kunnen voor elke parkeerplaats een bijdrage krijgen van maximaal 1.800 euro (80% van de kosten), en de apparatuur zal worden aangesloten op het Mobi.E-netwerk. Met de opladers zal het mogelijk zijn het elektriciteitsverbruik voor oplaaddoeleinden te scheiden van de meting in gemeenschappelijke delen van het gebouw.