De bankentoezichthouder voorspelt dat het werkloosheidscijfer zal dalen tot 5,9% in 2022, tot 5,7% in 2023 en tot 5,6% in 2024, tegen 6,6% in 2021.

De prognoses voor dit jaar van de instelling onder leiding van Mário Centeno zijn de meest optimistische onder de belangrijkste nationale en internationale instellingen, waarbij het ministerie van Financiën uitgaat van een percentage van 6,5%, het Internationaal Monetair Fonds en de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling van 6,7% en de Raad voor de Overheidsfinanciën van 6,4%.

"Het herstel van de arbeidsmarkt is sneller verlopen dan verwacht, hetgeen geleid heeft tot opeenvolgende neerwaartse herzieningen van de prognoses voor het werkloosheidspercentage in heel 2021", aldus het BdP.