In een persconferentie, in Passos Perdidos van de Assemblee van de Republiek, was de communistische parlementsleider, Paula Santos, van mening dat "de kosten van levensonderhoud steeds hoger worden", terwijl de lonen en pensioenen "steeds lager worden".

Nationale noodsituatie

"Dit zijn problemen die om oplossingen vragen. Oplossingen die de PS heeft geweigerd en die de absolute meerderheid van de PS verder opschuift", bekritiseerde Paula Santos, eraan toevoegend dat de partij zes wetgevingsinitiatieven zal presenteren die de PCP noodzakelijk acht om te reageren op een "nationale noodsituatie".

De PCP zal doorgaan met de presentatie van een voorstel om het minimumloon te verhogen tot €850 en een ander voor de vervanging van de betaling van overwerk, door de terugbetaling van de betaling tot 50% in het eerste uur, "75% in de uren en fracties en 100% in het geval van een wekelijkse rustdag, verplicht of aanvullend, of op een feestdag", vervolgde Paula Santos, João Oliveira's opvolger in het leiderschap van de PCP fractie.