In het kader van een reeks evenementen die worden georganiseerd om de huidige tendensen op het gebied van investeringen in de verschillende EU-lidstaten te bespreken, hebben Banco de España, Banco de Portugal en de Europese Investeringsbank hun eerste gezamenlijke conferentie georganiseerd, getiteld "Financiering van ondernemingen: Lessen uit de crisis van COVID-19 en uitdagingen voor de toekomst".

Beleidsondersteuning

Meer dan 70 bedrijfsleiders, bankiers, economen en partners uit de publieke sector woonden het evenement bij in het hoofdkantoor van de Banco de Espana in Madrid. Deskundigen presenteerden de belangrijkste resultaten van de EIB-investeringsenquêtes van 2021 voor Spanje en Portugal, en bespraken met centrale bankiers het effect van de tijdens de crisis ingezette beleidssteun. Elisa Fereira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, hield de keynote speech. Ricardo Mourinho Félix, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank, Pablo Hernández de Cos, gouverneur van de Banco de España, en Alvaro Novo, hoofd van het gouverneurskantoor van de Banco de Portugal, bespraken de rol van het EU-programma Next Generation en van structurele hervormingen bij de groei van de Europese economieën. De sprekers schetsten beleidslijnen die bedrijven kunnen ondersteunen in het uitdagende en onzekere economische klimaat, rekening houdend met de oorlog in Oekraïne.

"Uit economische rapporten van de EIB blijkt dat bedrijven in een post-pandemische wereld steeds meer voorstander zijn van digitale investeringen, wat cruciaal is om concurrerend te blijven en te voorkomen dat de verschillen tussen regio's groter worden. Uit onze analyse van de EIB-financiering met risicodragend vreemd vermogen blijkt dat de toegevoegde waarde van de begunstigden gemiddeld met ongeveer 50 procent is gestegen ten opzichte van vergelijkbare bedrijven die geen EIB-financiering met risicodragend vreemd vermogen hebben ontvangen om O&O en innovatie te stimuleren.

"De EIB-Groep staat klaar om Spaanse en Portugese bedrijven te helpen de uitdagingen en belemmeringen voor investeringen te overwinnen. Zoals vandaag tijdens de gezamenlijke conferentie is besproken, moeten we ook rekening houden met de situatie in Oekraïne en met een gecoördineerde beleidsreactie van de EU komen. De EIB heeft een solidariteitspakket voor Oekraïne voorbereid ter waarde van 2 miljard euro, waaronder de verstrekking van 668 miljoen euro aan onmiddellijke liquiditeitssteun aan de Oekraïense autoriteiten", aldus Ricardo Mourinho Félix, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank, in zijn slotopmerkingen.

Een springplank voor verandering

In het werkdocument van de EIB dat tijdens de conferentie werd besproken, werd een overzicht gegeven van de steun aan bedrijven tijdens de crisis. Het onderzoek maakt deel uit van het jaarlijkse EIB-groepsonderzoek naar investeringen en investeringsfinanciering (EIBIS), een EU-breed onderzoek onder 13.500 bedrijven dat kwantitatieve informatie verzamelt over de investeringsactiviteiten van zowel het MKB als grotere ondernemingen, hun financieringsbehoeften en de moeilijkheden waarmee zij te maken krijgen. In hoofdstuk 3 van het Investeringsverslag van de EIB wordt het herstel besproken als een springplank voor verandering voor ondernemingen. Uit het verslag blijkt dat overheidssteun bedrijven beter in staat heeft gesteld zich te herstellen van de crisis en een basis heeft gelegd voor een duurzaam herstel dat de economie op de lange termijn versterkt.