De staatssecretaris voor belastingzaken zegt dat, om essentiële goederen op te nemen in de lijst van goederen en diensten waarvoor een BTW-nultarief geldt, andere goederen moeten worden geschrapt, aangezien uit de voorlopige evaluatie die in het kader van de nieuwe communautaire richtlijn is uitgevoerd, is gebleken dat Portugal reeds aan de zeven voorziene categorieën voldeed.

António Mendonça Mendes werd geïnterviewd door Jornal de Negócios en Antena 1 en gaf blijk van een voorkeur voor structurele veranderingen. De staatssecretaris achtte het van belang dat producten die nieuwe diëten vertegenwoordigen, zoals veganistische voeding, onder de verlaagde BTW-tarieven zouden vallen.

Mendonça Mendes verwierp ook het idee dat de staat profiteert van de inflatie, door de inkomsten uit de BTW-belasting te verhogen, en bracht naar voren dat de staat deze inkomsten van 1.300 miljoen euro via de staatsbegroting teruggeeft aan de economie.