Volgens een verslag van Expresso zijn minderjarigen bij een ongeval door geen enkele verzekering gedekt, aangezien de verhuurbedrijven zelf het gebruik beperken tot personen in Portugal die ouder zijn dan 18 jaar.

"De leeftijdskwestie" is een van de "verschillende maatregelen" die de regering "bestudeert" met als doel de veiligheid bij het gebruik van deze voertuigen en de verkeersveiligheid te verbeteren, aldus het kantoor van de minister van Binnenlandse Zaken, José Luís Carneiro, die eraan toevoegde dat Portugal aandacht heeft voor "wetswijzigingen die in verschillende landen, met name in de Europese Unie, plaatsvinden en die bijdragen aan de vermindering van het aantal verkeersongevallen".

Kijkend naar wat er in het buitenland wordt gedaan - en wat minimumleeftijden omvat die variëren tussen 14 en 16 jaar en snelheidslimieten die zijn vastgesteld op 50 km/uur - zal de Portugese wegenpreventie de regering een voorstel doen dat identiek is aan het voorstel dat in Spanje wordt gedaan. In Spanje mogen 14-jarigen deze elektrische voertuigen op fietspaden gebruiken en 16-jarigen ermee op de weg rijden, met een maximumsnelheid van 50 km/uur.