I en rapport från Expresso står det att minderåriga inte omfattas av någon försäkring i händelse av en olycka, eftersom uthyrningsbolagen själva begränsar användningen till personer över 18 år i Portugal.

"Åldersfrågan" är en av de "olika åtgärder" som regeringen "studerar" i syfte att förbättra säkerheten vid användningen av dessa fordon och trafiksäkerheten, sade kontoret för ministern för inre förvaltning, José Luís Carneiro, som tillade att Portugal är uppmärksam på "lagändringar som sker i flera länder, nämligen i Europeiska unionen, och som bidrar till att minska antalet trafikolyckor".

Med tanke på vad som görs utomlands - och som inkluderar en minimiålder som varierar mellan 14 och 16 år och hastighetsbegränsningar på 50 km/timme - kommer det portugisiska trafikförebyggandet att föreslå regeringen ett förslag som är identiskt med det som gäller i Spanien. I Spanien får 14-åringar använda dessa elfordon på cykelvägar och 16-åringar köra dem på vägar, med en hastighet som inte överstiger 50 km/timme.