Volgens gegevens van ILGA Europe, die jaarlijks de juridische, sociale en politieke situatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksuelen (LGBTI) in 49 Europese landen analyseert en classificeert in haar Regenboogkaart, is Portugal in 2021 van de 4e naar de 9e plaats gezakt.

Het initiatief dient ter gelegenheid van de internationale en nationale dag ter bestrijding van homofobie, transfobie en bifobie, die op 17 mei wordt gevierd, en toont aan dat er in verschillende landen belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van de rechten van LGBTI-personen.

Portugal behaalde 62% (van de 100%) over de hele linie, met de hoogste score op het gebied van openbare ruimte - waarop wordt vermeld dat LGBTI-activisten geen gevaar lopen, er geen grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting of dat verenigingen kunnen werken zonder enige belemmering door de staat - en de laagste score (33%) op het gebied van asiel.

Over dit specifieke onderwerp stelt ILGA Europe dat Portugal behoefte heeft aan overheidsbeleid en andere maatregelen op asielgebied die "een uitdrukkelijke verwijzing bevatten naar alle seksuele geaardheden, genderidentiteiten, genderexpressie en seksuele kenmerken".

ILGA Europe doet Portugal ook andere aanbevelingen zodat de situatie van LGBTI-mensen verbetert, namelijk het beëindigen van zogenaamde bekeringstherapieën op het gebied van seksuele geaardheid en genderidentiteit en het verduidelijken van het wettelijk verbod op genitale verminking van intersekse personen.