De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart over de richtlijn pakketreizen om na te gaan of de huidige regels een doeltreffende consumentenbescherming waarborgen.

Het gaat om een richtlijn die voorziet in een reeks plichten en rechten met betrekking tot overeenkomsten tussen reizigers en aanbieders van pakketreizen en aanverwante reisdiensten, waarbij bijvoorbeeld wordt bepaald onder welke omstandigheden de overeenkomst zonder boete kan worden opgezegd.

"De Commissie is, via een openbare raadpleging, op zoek naar informatie over de richtlijn pakketreizen, met name de ervaring en de mening van consumenten, beroepsbeoefenaren en belanghebbenden over de huidige regels en mogelijke wijzigingen", aldus de DECO.

"Het doel hiervan is burgers en belanghebbenden te informeren over de werkzaamheden van de Commissie, zodat zij feedback kunnen geven. Burgers en belanghebbenden wordt verzocht hun mening te geven over de wijze waarop de Commissie de huidige situatie, het probleem en de mogelijke oplossingen ziet, en alle relevante informatie waarover zij eventueel beschikken, beschikbaar te stellen", staat in het document over de openbare raadpleging te lezen.

"De Covid-19-pandemie heeft geleid tot massale annuleringen van reisreserveringen, waaronder ook pakketreizen. Als gevolg van liquiditeitsproblemen van organisatoren hebben veel reizigers, in strijd met de richtlijn, geen of slechts met aanzienlijke vertraging terugbetaling ontvangen. Verscheidene lidstaten hebben wetgeving aangenomen die van de richtlijn afwijkt, waarbij de termijnen voor terugbetaling aanzienlijk werden verlengd of waarbij vouchers verplicht werden gesteld voor reizigers", zo beginnen zij te zeggen.

In de lopende analyse zal ook aandacht worden besteed aan de regels inzake bescherming tegen insolventie en zal rekening worden gehouden met de in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit aangekondigde relevante acties om de rechten van passagiers te beschermen.

De inbreng en mening van de consument is essentieel. Daarom stelt DECO voor dat iedereen zijn mening geeft in de publieke raadpleging en hen helpt "te tonen waarom we de rechten van reizigers moeten versterken!"


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins