Portugal blijft onder het EU-gemiddelde, met een werkloosheid die ook onveranderd is gebleven op 5,8 procent.

Eurostat schat dat 13,26 miljoen mensen in de EU, waarvan 11,18 miljoen in de eurozone, in april 2022 werkloos waren. Als de vergelijking wordt gemaakt met dezelfde maand vorig jaar, is de werkloosheid uiteindelijk gedaald met 2,5 miljoen in de EU en 2,17 miljoen in de eurozone.

Wat de lidstaten betreft, blijft de werkloosheid in Portugal met 5,8 procent onder het EU-gemiddelde. Toch zijn er landen met een nog lager percentage, zoals Tsjechië, met 2,4 procent, Duitsland en Polen, die beide een percentage van 3 procent noteren, en Nederland (3,2 procent).

De hoogste werkloosheid in de Europese Unie is te vinden in Spanje, met 13,3 procent (een daling ten opzichte van de vorige maand) en in Griekenland, met 12,7 procent in april (een stijging ten opzichte van de vorige maand).

Het Europees bureau voor de statistiek publiceert ook gegevens over de jeugdwerkloosheid, waaruit blijkt dat in april 2022 in de EU 2,6 miljoen jongeren (onder de 25 jaar) werkloos waren, waarvan 2,12 miljoen in de eurozone. De jeugdwerkloosheid bedroeg zowel in de EU als in de eurozone 13,9 procent, tegen 14,0 procent in beide landen in de voorgaande maand.