Ongeveer 70% van de gemeenten die schoolmaaltijden verstrekken, zou niet over gekwalificeerd personeel beschikken om toezicht te houden op de geleverde diensten.

De Portugese Orde van voedingsdeskundigen drong aan op meer toezicht op schoolmaaltijden en opende een debat over het gebrek aan gekwalificeerd toezicht.