Tijdens de voedselinzamelingscampagne in het weekend van 28 en 29 mei is 300 ton voedsel gedoneerd aan de Voedselbank (BA) tegen de honger in Porto.

Het initiatief werd ondersteund door 3.000 vrijwilligers, die verdeeld waren over de 314 super- en hypermarkten in het district Porto. De vrijwilligers waren ook verantwoordelijk voor het inzamelen, scheiden en opslaan van de gedoneerde producten in het magazijn van de Voedselbank van Porto in Perafita. Onder de meest ingezamelde producten bevonden zich donaties van rijst (73 ton), deegwaren (64 ton), melk (63 ton), ingeblikte groenten (23 ton) en koekjes (17 ton), naast andere niet-bederfelijke voedingsmiddelen.

António Cândido da Silva, voorzitter van de BA, verklaarde: "In deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt - en die rechtstreeks tot uiting komen in de prijzen van levensmiddelen en levensnoodzakelijke goederen - tonen deze cijfers ons zonder enige twijfel aan dat de gemeenschap een geest van solidariteit en een enorme wil om anderen te helpen, handhaaft".

"Namens de Voedselbank van Porto wil ik iedereen bedanken die opnieuw op onze oproep heeft gereageerd en die ons, door het doneren van voedsel of door steun in de vorm van vrijwilligerswerk, in staat heeft gesteld de meest behoeftigen te blijven helpen, vooral in de tijden die we helaas tegemoet gaan", voegde hij eraan toe.