Volgens de nationale geneesmiddelenautoriteit (Infarmed): "Gezien het totale aantal toegediende vaccins blijkt dat bijwerkingen van vaccins tegen Covid-19 niet vaak voorkomen, met ongeveer één geval op duizend inentingen, een stabiele waarde in de loop van de tijd".

Volgens het document werden tot 31 mei ongeveer 24,1 miljoen vaccins tegen het SARS-CoV-2 coronavirus toegediend en werden 24.624 gevallen van bijwerkingen (ADR) geregistreerd, waarvan er 7.956 als ernstig werden beschouwd.

"Van de als ernstig aangemerkte gevallen van ADR heeft ongeveer 83% betrekking op situaties van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (met inbegrip van arbeidsverzuim) en andere situaties die door de melder, ongeacht of deze een gezondheidswerker of gebruiker is, als klinisch significant worden beschouwd", aldus Infarmed.

Wat het totale aantal ernstige gevallen betreft, waren 131 (0,5%) sterfgevallen, die "zich voordeden in een groep personen met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar", benadrukt het rapport ook dat deze "voorvallen niet kunnen worden beschouwd als verband houdend met een vaccin tegen Covid-19 alleen omdat ze spontaan werden gemeld aan het Nationaal Geneesmiddelenbewakingssysteem".

"In de overgrote meerderheid van de gemelde gevallen waarin er informatie is over de klinische voorgeschiedenis en gelijktijdige medicatie, kan een fatale bijwerking worden verklaard door de medische voorgeschiedenis van de patiënt en/of andere behandelingen, waarbij de doodsoorzaken divers zijn en geen homogeen patroon vertonen", verwijst het rapport.