Uit voorlopige gegevens die tot dusver door het ICNF zijn verzameld, blijkt dat er dit jaar 6.461 plattelandsbranden waren, die 43.721 hectare in vlammen hebben gezet, waarvan 51% in bosgebieden, 38% in bush en 12% in landbouwgebieden.

Op 8 juli, toen het risico op brand verergerde door de stijgende temperaturen, gaf het ICNF aan dat sinds 1 januari 12.473 hectare in brand was gestoken, wat betekent dat 39.948 hectare in 11 dagen is verbrand.

Volgens het verslag van het Agentschap voor het geïntegreerde beheer van plattelandsbranden (AGIF) waren er in 2021 8.223 plattelandsbranden, wat resulteerde in 28.415 hectare verbrande oppervlakte.

Volgens het ICNF is het verbrande gebied dit jaar het grootste sinds 2017, toen de Pedrógão Grande-brand plaatsvond, en het op een na grootste sinds 2013.