Preliminära uppgifter som ICNF hittills har samlat in visar att 6 461 bränder på landsbygden inträffade i år, vilket ledde till att 43 721 hektar brändes, varav 51 % i skogsområden, 38 % i buskmarker och 12 % i jordbruksområden.

Den 8 juli, när brandrisken förvärrades med stigande temperaturer, uppgav ICNF att sedan den 1 januari hade 12 473 hektar satts i brand, vilket innebär att 39 948 hektar brunnit på 11 dagar.

Enligt rapporten från byrån för integrerad förvaltning av landsbygdsbränder (AGIF) inträffade 8 223 landsbygdsbränder under 2021, vilket resulterade i 28 415 hektar bränd yta.

Enligt ICNF är den brända arealen i år den största sedan 2017, då branden i Pedrógão Grande inträffade, och den näst största sedan 2013.