"In dit stadium gaat het om een politiek akkoord, dus er heeft geen formele stemming plaatsgevonden. Er was echter een overweldigende consensus en slechts één lidstaat heeft zich tegen het akkoord uitgesproken", aldus diplomatieke bronnen.

Het politieke akkoord werd bereikt tijdens de buitengewone Energieraad in Brussel, waar de 27 een compromis bereikten over het door de Europese Commissie ingediende voorstel om het gasverbruik tussen augustus 2022 en april 2023 met 15% te verminderen, maar al met nieuwe uitzonderingen om de "geografische of fysieke situatie" van landen te dekken.

In een verklaring merkt het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU op dat "in een poging om de energievoorziening van de EU veiliger te maken, de lidstaten een politiek akkoord hebben bereikt over een vrijwillige vermindering van het aardgasverbruik met 15% deze winter", en over de "mogelijkheid om een 'EU-alarm' betreffende de voorzieningszekerheid in werking te stellen, in welk geval de vermindering van de vraag naar gas verplicht zou worden".

Het voorstel stuitte aanvankelijk op verzet van landen als Portugal, Spanje, Griekenland en Polen, met name wegens het gebrek aan energie-interconnectie met de rest van Europa, maar later werden afwijkingen ingevoerd om rekening te houden met specifieke kenmerken zoals een grote afhankelijkheid van de elektriciteitsproductie uit gas, het gebrek aan synchronisatie met het Europese elektriciteitsnet of het gebrek aan directe interconnectie voor gas.

Het is nu de bedoeling dat deze lidstaten "een ontheffing kunnen aanvragen om hun vraagverminderingsverplichtingen aan te passen indien zij over beperkte interconnecties met andere lidstaten beschikken en kunnen aantonen dat hun interconnectie-exportcapaciteiten of hun binnenlandse LNG-infrastructuur worden gebruikt om gas naar anderen om te leiden".

Bovendien "kunnen zij ook om een ontheffing verzoeken indien zij hun streefcijfer voor het vullen van gasopslagplaatsen hebben overschreden, indien zij sterk afhankelijk zijn van gas als grondstof voor kritieke industrieën of indien hun gasverbruik in het afgelopen jaar met ten minste 8% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar".