In 591 maakte Paus Gregorius een fatale fout tijdens een preek. Hij bracht Maria Magdalena in verband met de vrouw die Jezus voeten zalfde. Deze vrouw had zichzelf geïdentificeerd als een zondares en Paus Gregorius besloot dat haar zonde prostitutie was. Er is niets in de Bijbel dat dit ondersteunt. Helaas werd deze theorie algemeen aanvaard en bleef door de eeuwen heen bestaan.

In 1969 schrapte Paus Paulus VI de identificatie met een zondige vrouw van de Algemene Romeinse Kalender. Dit was het begin van het herstel van de reputatie van Maria Magdalena. Hoewel de populaire cultuur volhardt in de mythe dat zij een prostituee was.

In 2016 noemde paus Franciscus haar de apostel der apostelen en veranderde 22 juli van een gedenkdag in een feestdag.


Ze zou gestorven zijn in Efeze, Turkije.

Zij is de patroonheilige van (onder meer) vrouwen, bekeerlingen, handschoenmakers en apothekers

Zij wordt vereerd in de Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe, Bah'ai en Lutherse godsdiensten.

Haar feestdag is 22 juli.