De gemeente heeft de problemen van de provincie op sociaal niveau opgespoord door middel van een diagnose, die het mogelijk heeft gemaakt een actieplan op te stellen, dat erop gericht is in de gebleken behoeften te voorzien.

"We ontdekten behoeften voor ongeveer 60 gezinnen, dat wil zeggen, 60 gezinnen die naar onze mening onwaardig leven", zei António Oliveira vandaag. De locoburgemeester merkte op dat er woningen zijn die "niet goed zijn ingekaderd", dat wil zeggen dat het huishouden groter is dan wat de infrastructuur zou moeten huisvesten, met, bijvoorbeeld, twee of drie kinderen die in één kamer slapen.

"Het doel hier is dat we tegen eind 2025 de levensomstandigheden in ten minste 50% van de huishoudens verbeteren. We hebben al gezien dat van deze 60 gezinnen er slechts 30 [huishoudens] eigenaar zijn, dat wil zeggen dat ze in aanmerking kwamen om een aanvraag in te dienen [bij het Instituut voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie (IHRU)]", zei hij.

Oliveira legde uit dat sommige aanvragen bij het IHRU al waren goedgekeurd, en dat andere nog in behandeling waren omdat veel van de gezinnen geen huiseigenaar waren. De vice-burgemeester van Tábua legde uit dat er in het actieplan zwaartepunten zijn op het niveau van demografie; gezin, jeugd en jongeren; ouderen en ook onderwijs, werkgelegenheid, opleiding en kwalificatie.

Wat de demografie betreft, is het de bedoeling het actief ouder worden te bevorderen door middel van een follow-up van de ouderen, aangezien velen van hen alleen thuis zijn en niet met elkaar communiceren. De gemeente is van plan het aantal vacatures in de Seniorenacademie te verdubbelen, lichaamsbeweging, sport en voetgangersactiviteiten voor ouderen te bevorderen, en een nieuw digitaal systeem voor het volgen van ouderen op te zetten, naast andere maatregelen.

Op het gebied van gezin, jeugd en jongeren wil men met name meer opleidingsacties voor gezinnen en ouders ontwikkelen, en gemeentelijke klaslokalen openen in de parochies Midões, Mouronho en Tábua. Wat de ouderen betreft, zij "zitten te springen om ontmoetingen" en daarom stelt de gemeente enkele bijeenkomsten voor, namelijk de "Tábua + Social", een evenement waarbij ouderen van alle particuliere instellingen voor sociale solidariteit (IPSS) gedurende de week activiteiten uitvoeren.

In juli zijn het Actieplan van de gemeente Tábua en het Sociaal Handvest van de gemeente gepresenteerd en goedgekeurd door de gemeenteraad voor sociale actie. Het Actieplan is een jaarlijks planningsdocument dat het Sociaal Ontwikkelingsplan operationaliseert, in overeenstemming met de sociale diagnose en het Sociaal Ontwikkelingsplan 2022-2025 van de gemeente Tábua.

"Sommige doelstellingen kunnen dit jaar niet worden verwezenlijkt. Daarom hebben we 2025 vastgesteld als het jaar van afsluiting, ondanks dat meer dan 50% van de maatregelen dit jaar wordt uitgevoerd", concludeerde hij.