De parlementaire fractie van Chega beweert dat "de houthakkers na de branden een derde van de waarde aan de bosbouwproducenten betalen voor het verbrande hout, hoewel dit nog steeds nuttig is voor verschillende doeleinden".

In een wetsvoorstel voegt de partij ook toe dat "de branden die zich vooral in de zomer hebben voorgedaan, veel geld in omloop brengen vanwege de vernielingen en de verschroeide aarde", in dit verband stelt Chega dat "er concrete maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de industrie die met de branden is ontstaan en de economische motieven die deze in omloop brengen".

De extreem-rechtse partij steunt het verbod op de verkoop van verbrand hout, "om criminele praktijken te ontmoedigen om een economisch voordeel te behalen bij de aankoop van verbrand hout", zo luidt het wetsvoorstel.