Want Johannes had tegen Herodes gezegd: "Het is tegen de wet dat je de vrouw van je broer neemt. Herodias was woedend op hem en wilde hem doden, maar het lukte haar niet, omdat Herodes bang was voor Johannes en wist dat hij een goed en heilig man was, en gaf hem zijn bescherming. Toen hij hem had horen spreken was hij zeer verbijsterd, en toch luisterde hij graag naar hem.

Een gelegenheid deed zich voor op de verjaardag van Herodes, toen hij een banket gaf voor de edelen van zijn hof, voor zijn legerofficieren en voor de leidende figuren in Galilea. Toen de dochter van diezelfde Herodias binnenkwam en danste, bracht zij Herodes en zijn gasten in verrukking; daarom zei de koning tegen het meisje: "Vraag mij alles wat je wilt en ik zal het je geven.