Meer dan de helft van de elektriciteit die in de eerste acht maanden van het jaar in Portugal is opgewekt, was afkomstig uit hernieuwbare bronnen, waardoor Portugal opnieuw het vierde land in Europa is met het hoogste aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie, na Noorwegen, Oostenrijk en Denemarken, die respectievelijk 99,3%, 80,5% en 77,2% van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen haalden.

Volgens het bulletin over hernieuwbare elektriciteit van de Portugese Vereniging voor Hernieuwbare Energie (APREN) werd in Portugal van januari tot augustus 2022 27.822 gigawatt/uur (GWh) aan elektriciteit opgewekt, waarvan 54,6% uit hernieuwbare bronnen.

In de maand augustus werd 3.169 GWh elektriciteit opgewekt, waarvan 46,8% afkomstig was uit hernieuwbare bronnen - 10,4% minder in vergelijking met augustus 2021. Deze daling, legt APREN uit, is het gevolg van de "daling van de hydrauliciteitsindex, waardoor de waterproductie sterk is gedaald".

"Er moet ook worden opgemerkt dat de waterproductie en het maximumpercentage van de opslag in dammen minimumwaarden hebben bereikt in vergelijking met dezelfde periode in de afgelopen 10 jaar, wat heeft bijgedragen tot een toename van de productie uit fossiele bronnen", informeert het verslag. In augustus bedroeg de integratie van fossiele brandstoffen (aardgas) in de elektriciteitsproductie 49,7%, terwijl deze waarde tussen januari en augustus 2022 op 40,6% lag.