De uitvoerend voorzitter van CTT zegt dat het nog niet mogelijk is om met zekerheid te weten hoeveel de postprijzen in 2023 zullen stijgen, na toepassing van de formule die in de nieuwe concessieovereenkomst is overeengekomen. Toch schat João Bento dat de stijging hoger zal zijn dan de 6,8% die werd toegepast op de prijzen van dit jaar, hoewel hij erop wijst dat de impact van de post op het gezinsbudget ongeveer drie euro per jaar bedraagt en dus "verwaarloosbaar" is.

In de marge van een evenement dat samen met de Banco de Portugal werd gepromoot, zei de manager dat de nieuwe formule, overeengekomen met Anacom en het directoraat-generaal Consumenten, "vrij gelijkaardig is" aan de formule die de stijging van 6,8% in 2022 heeft opgelegd. De formule bevat variabelen zoals het "gemiddelde wijzigingspercentage in de laatste 12 maanden" van de inflatie, gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), en de daling van het postverkeer in het voorgaande jaar, evenals een vaste indicator die overeenkomt met het gewicht van de variabele kosten (16%), een efficiëntiefactor en een factor die moet worden toegepast in het geval van "significante veranderingen in de context".