CTT:s verkställande direktör säger att det fortfarande inte är möjligt att veta säkert hur mycket postpriserna kommer att öka 2023, efter tillämpning av den formel som överenskommits i det nya koncessionsavtalet. João Bento uppskattar dock att ökningen kommer att vara högre än de 6,8 procent som tillämpades på årets priser, även om han påpekar att postens inverkan på familjens budget är cirka tre euro per år och därför är "försumbar".

Vid sidan av ett evenemang som arrangerades tillsammans med Banco de Portugal sade chefen att den nya formeln, som man kommit överens om med Anacom och generaldirektoratet för konsumentfrågor, "är ganska lik" den som dikterade ökningen på 6,8 % år 2022. Formeln innehåller variabler som "den genomsnittliga förändringstakten under de senaste 12 månaderna" för inflationen, som publiceras av det nationella statistikinstitutet (INE), och minskningen av posttrafiken under föregående år, samt en fast indikator som motsvarar vikten av rörliga kostnader (16 procent), en effektivitetsfaktor och en faktor som ska tillämpas i händelse av "betydande förändringar i sammanhanget".