In het Economisch Bulletin van oktober voorspelt de Bank van Portugal (BdP) dat de geharmoniseerde consumentenprijsindex dit jaar 7,8% zal bedragen, een opwaartse bijstelling ten opzichte van de in juni voorspelde 5,9%, maar nog steeds lager dan in de eurozone.

De toezichthouder legt uit dat de inflatiedruk in de tweede helft van het jaar hoog blijft, ondanks enkele tekenen van verlichting, waardoor het percentage volgens hem in deze periode boven de 9% zal blijven, met een piek in het derde kwartaal (9,5%) en een lichte daling naar het einde van het jaar toe.