I oktober månads ekonomiska bulletin förutspår Portugals centralbank att det harmoniserade konsumentprisindexet kommer att uppgå till 7,8 % i år, vilket är en upprevidering jämfört med prognosen på 5,9 % i juni, men fortfarande lägre än för euroområdet.

Myndigheten förklarar att inflationstrycket förblir högt under andra halvåret, trots vissa tecken på avmattning, vilket enligt deras bedömning kommer att leda till att inflationstakten kommer att ligga kvar över 9 % under denna period, med en topp under tredje kvartalet (9,5 %) och en liten minskning mot slutet av året.