De Europese Commissie heeft deze dinsdag een actieplan gepresenteerd voor de "digitalisering van het energiesysteem", waarin maatregelen zijn voorzien om het verbruik door de technologische sector te verminderen, zonder cryptocurrencies te vergeten. Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie (EU) doet zelfs een beroep op landen om "bereid" te zijn te stoppen met het delven van cryptocurrencies als dat nodig is om capaciteit in elektrische systemen vrij te maken.

In een document waarin het plan wordt toegelicht, geeft de Europese Commissie aan dat activiteiten in verband met cryptocurrencies verantwoordelijk zijn voor ongeveer 0,4% van alle energie die op de planeet wordt verbruikt. Daarbij wordt benadrukt dat het energieverbruik van cryptocurrencies de afgelopen twee jaar praktisch is verdubbeld en de afgelopen vijf jaar met 900% is toegenomen.

"Gezien de huidige energiecrisis en de risico's van de komende winter dringt de Commissie er bij de lidstaten op aan gerichte en ambitieuze maatregelen te nemen om het elektriciteitsverbruik van cryptocurrency-delvers te verminderen", merkt de instantie onder leiding van Ursula Von der Leyen op. "Indien de belasting van de elektrische systemen moet worden verminderd, moeten de lidstaten bereid zijn te stoppen met het delven van crypto-activa", concludeert dezelfde nota.

Bij wijze van voorbeeld: mining is de activiteit die de verwerking van transacties in sommige cryptocurrencies mogelijk maakt, waarvan bitcoin het belangrijkste voorbeeld is. De term verwijst naar de miljoenen permanent verbonden computers die de werking mogelijk maken van het gedecentraliseerde netwerk dat aan de basis ligt van deze crypto-activa. In 2021 meldde ECO dat bitcoin op dat moment 2,5 keer meer elektriciteit gebruikte dan Portugal in een jaar.

De Commissie gaat verder in de strengere controle op mining. "In een langetermijnperspectief is het cruciaal om een einde te maken aan de belastingvoordelen voor delvers van cryptocurrency's die in sommige lidstaten bestaan", concludeert de entiteit.

Om bij te dragen aan de beheersing van het probleem wil de Europese Commissie "tegen 2025 een verslag opstellen met een beschrijving van de milieu- en klimaateffecten van nieuwe technologieën in de cryptomarkt, alsook mogelijke beleidsopties die de negatieve gevolgen voor het klimaat van technologieën die in de cryptomarkt worden gebruikt, helpen beperken".

Ten slotte stelt Brussel voor dit gebied internationale samenwerking voor voor de ontwikkeling van "energie-efficiënte labels voor blockchains", de naam die is gegeven aan de technologie die de opkomst van gedecentraliseerde crypto-assets mogelijk heeft gemaakt.