Europeiska kommissionen presenterade på tisdagen en handlingsplan för "digitalisering av energisystemet", där åtgärder planeras för att minska förbrukningen inom den tekniska sektorn, utan att förglömma kryptovalutor. Europeiska unionens (EU) verkställande organ vädjar till och med till länderna att vara "beredda" att stoppa brytning av kryptovalutor om det är nödvändigt för att frigöra kapacitet i elsystemen.

I ett dokument som förklarar planen anger EU-kommissionen att verksamhet som rör kryptovalutor står för cirka 0,4 procent av all energi som förbrukas på planeten. Genom att understryka detta har energiförbrukningen för kryptovalutor praktiskt taget fördubblats under de senaste två åren och ökat med 900 procent under de senaste fem åren.

"Med tanke på den nuvarande energikrisen och riskerna med den kommande vintern uppmanar kommissionen medlemsstaterna att genomföra riktade och ambitiösa åtgärder för att minska kryptovalutaagenternas elförbrukning", konstaterar organet som leds av Ursula Von der Leyen. "Om det finns ett behov av att minska belastningen på elsystemen måste medlemsstaterna vara beredda att sluta bryta kryptotillgångar", avslutas samma not.

Som exempel kan nämnas att gruvdrift är den verksamhet som gör det möjligt att bearbeta transaktioner i vissa kryptovalutor, varav bitcoin är det främsta exemplet. Termen avser de miljontals datorer som är permanent anslutna och som möjliggör driften av det decentraliserade nätverk som ligger till grund för denna kryptotillgång. År 2021 rapporterade ECO att bitcoin vid den tidpunkten använde 2,5 gånger mer el än Portugal på ett år.

Kommissionen går ännu längre när det gäller den striktare kontrollen av gruvdrift. "I ett långsiktigt perspektiv är det avgörande att sätta stopp för de skatteförmåner för gruvarbetare av kryptovalutor som finns i vissa medlemsstater", avslutar enheten.

För att bidra till hanteringen av problemet har Europeiska kommissionen åtagit sig att "ta fram en rapport senast 2025 som innehåller en beskrivning av miljö- och klimatpåverkan från ny teknik på kryptomarknaden, samt potentiella politiska alternativ som bidrar till att mildra negativa effekter på klimatet av teknik som används på kryptomarknaden".

Slutligen föreslår Bryssel för detta område ett internationellt samarbete för att utveckla "energieffektiva etiketter för blockkedjor", namnet på den teknik som möjliggjort framväxten av decentraliserade kryptotillgångar.