De regering werkt aan een verordening, genaamd Legal Regime for Explosives and Dangerous Substances, dat de strafbaarstelling van het gebruik van pyrotechnische apparaten in sportzalen omvat, vertelde een bron van het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) zondag aan Lusa.

Deze verordening omvat een hoofdstuk over strafrechtelijke aansprakelijkheid en administratieve overtredingen, alsmede een afdeling over strafrechtelijke aansprakelijkheid en misdrijven van algemeen gevaar.

In het nieuwe kader wordt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete van maximaal 600 dagen voorgesteld voor iedereen die "explosieven, voorwerpen of apparaten vervoert, vasthoudt, gebruikt, verspreidt of in bezit heeft", die in dezelfde verordening worden gedefinieerd, en dit doet in "sportzalen of op weg daarheen of daarvandaan bij de uitvoering van een sportevenement".

Het statuut noemt als verboden voorwerpen geïmproviseerde explosiemiddelen of "pyrotechnische artikelen", waaronder elk apparaat dat explosieve stoffen bevat of "een explosief mengsel van stoffen dat is ontworpen om een verwarmings-, verlichtings-, geluids-, gas- of rookeffect of een combinatie van deze effecten teweeg te brengen", met inbegrip van het gebruik van fakkels.