Zijn andere naam "Simon Kanaeus" is gewoon een aanpassing van een ander Hebreeuws woord voor "ijver" en heeft niets te maken met de stad Kana.

De heilige Judas, apostel Judas, ook wel Thaddaeus genoemd, is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan de Heer vroeg waarom Hij zich alleen aan de discipelen toonde en niet aan de wereld. Vele eeuwen lang werd hij nauwelijks vereerd omdat men hem verwarde met Judas Iskariot. Hij is de patroonheilige van verloren en wanhopige zaken.

Hun gezamenlijke feestdag wordt gevierd op 28 oktober.