Hij was eerst een soldaat en een oorlogsveteraan, die zich tot God keerde en het christelijke geloof omarmde toen hij op wonderbaarlijke wijze werd bevrijd uit zijn gevangenschap. Hij wijdde zijn hele leven aan de zorg voor weeskinderen, de opvoeding van kinderen en de hulp aan zieken.

Hij stichtte de orde van reguliere klerken genaamd de Somaschi met als doel het helpen van wezen, kinderen en armen. Hiëronymus stierf in Somaschi bij Bergamo in 1537, 51 jaar oud.