Het besluit, dat op 28 oktober is ondertekend, verlengt de vergunning voor het gebruik van het systeem, dat bestaat uit 11 camera's, voor een periode van drie jaar.

De renovatie werd aangevraagd door de algemene commandant van de Nationale Republikeinse Garde, en het systeem dat verantwoordelijk is voor het beheer ervan is het GNR Territoriaal Detachement van Tomar, dat 24 uur per dag en elke dag van de week operationeel is.

Volgens het bevel is "wanneer er een situatie van concreet gevaar voor de veiligheid van personen en goederen bestaat, het opnemen en vastleggen van geluid toegestaan" en "moeten de camera's zodanig worden gericht dat er geen beelden worden opgenomen en vastgelegd op plaatsen die meer zijn voorbehouden voor gebed, zoals het interieur van kerken, kapellen en plaatsen van devotie".

"Privéruimten moeten worden afgesloten, zodat met name deuren, ramen en balkons niet in beeld kunnen worden gebracht", terwijl het gebruik van verborgen camera's niet is toegestaan.

Alle operaties moeten worden geregistreerd en "registratieverslagen moeten alle geconstateerde anomalieën melden en gedurende ten minste twee jaar worden gearchiveerd".