Deze regionale doelstellingen zijn opgenomen in het actieplan van de regionale commissie voor geïntegreerd beheer van plattelandsbranden in het noorden, dat vrijdag in Vila Real is goedgekeurd en vandaag door de regionale coördinatie- en ontwikkelingscommissie voor het noorden (CCDR-N) is vrijgegeven.

"Dit plan is een collectieve inspanning van de hele regio, haar instellingen en in het bijzonder de intergemeentelijke gemeenschappen, wier bijdrage fundamenteel is. Het is een positieve mijlpaal voor de toekomst, die duidelijke nationale verbintenissen vereist bij de operationalisering ervan en de terbeschikkingstelling van adequate middelen, namelijk voor de uitoefening van de bevoegdheden van intergemeentelijke entiteiten en gemeenten", aldus de voorzitter van de CCDR-N, António Cunha, in een verklaring.

Tot de regionale doelstellingen voor 2030 behoren de vermindering van de totale verbrande oppervlakte (tot 242.000 hectare), de vermindering van het aantal branden met 80% op dagen met een hoog brandrisico, het doeltreffende beheer van 700.000 hectare brandstof en een stijging van de bruto toegevoegde waarde (BrTW) van de bosbouwsector met 8%, waarbij meer dan 3.000 projecten voor diversificatie en valorisatie van de plattelandseconomie en het bos worden ondersteund.

Het actieplan, dat nu is goedgekeurd en aan de nationale commissie zal worden voorgelegd, bestaat uit 52 regionale projecten, waarvan er 12 als sleutelproject zijn aangemerkt, met als doel "Portugal te beschermen tegen ernstige plattelandsbranden". Volgens de commissie zullen de totale investeringen in de komende tien jaar naar verwachting ongeveer twee miljard euro bedragen.

Volgens gegevens van de CCDR-N heeft het noorden tussen 2010 en 2019 meer dan 110 000 gevallen van plattelandsbrand geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 65% van het nationale totaal. Wat de verbrande oppervlakte betreft, nam het noorden in dezelfde periode 40% van het nationale totaal voor zijn rekening, met meer dan 559.000 hectare. Volgens het CCDR-N vertegenwoordigt de bosbouw in het noorden 61% van het regionale grondgebied en 68% van de totale oppervlakte aan gemeenschappelijke grond in Portugal. Daarbij komt dat deze regio ook verantwoordelijk is voor 32% van het gebied dat als "milieuvriendelijk" en onder "bosbouwregime" is ingedeeld van het hele land.

Het actieplan voor de regio Noord heeft een toepassingshorizon tot 2030 en moet bijdragen tot het nationale "Geïntegreerd beheerssysteem voor plattelandsbranden", dat in 2020 door de regering is goedgekeurd.