Aceste obiective regionale sunt incluse în planul de acțiune al Comisiei Regionale pentru Integrat Managementul incendiilor rurale din nord care a fost aprobat vineri la Vila Real și lansat astăzi de Coordonarea și dezvoltarea regională nordică Comisia (CCDR-N).

„Acest plan este un efortul colectiv al întregii regiuni, al instituțiilor acesteia și, în special, comunitățile intermunicipale, a căror contribuție este fundamentală. Este un etapă pozitivă pentru viitor, care necesită angajamente naționale clare în operaționalizarea și furnizarea de mijloace adecvate, și anume pentru exercitarea competențelor entităților intermunicipale și municipalități”, a declarat președintele CCDR-N, António Cunha, citat într-un declarație.

Printre regionale obiectivele definite până în 2030 sunt reducerea suprafeței arse acumulate (în sus la 242.000 hectare), reducerea numărului de incendii cu 80% în zilele de risc ridicat de incendiu, gestionarea eficientă a 700.000 de hectare de combustibil și 8% creșterea valorii adăugate brute (VAB) a sectorului forestier, sprijinind peste 3.000 de proiecte de diversificare şi valorificare a economiei rurale şi a pădurea.

Planul de acțiune, acum aprobată și care urmează să fie înaintată comisiei naționale, este alcătuită din 52 proiecte regionale, dintre care 12 sunt clasificate ca proiecte-cheie, cu scopul de a „protejarea Portugaliei împotriva incendiilor rurale grave”. Comisia a spus că „investiția totală în următorul deceniu este de așteptat să fie în jur de două miliarde de euro”.

Conform datelor eliberat de CCDR-N, între 2010 și 2019, nordul a înregistrat mai mult de 110.000 de apariţii de incendii rurale, reprezentând aproximativ 65% din populaţia naţională total. În ceea ce privește arsurile zona, în aceeași perioadă, nordul a reprezentat 40% din totalul național; cu mai mult de 559.000 de hectare. În nord, conform CCDR-N, silvicultura reprezintă 61% din întregul teritoriu regional și 68% din suprafața totală a teren comun în Portugalia. Adăugând că această regiune este, de asemenea, responsabilă pentru 32% din zona clasificată drept „excelență în domeniul mediului” și sub „regimul forestier” al întregii țări.

Planul de acțiune pentru regiunea de nord are un orizont de aplicare de până în 2030 și își propune să fie contribuție la „Sistemul de Management Integrat al Rural” Incendii”, aprobat de Guvern în 2020.