Volgens de definitieve resultaten van de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) bekendgemaakte volkstelling bedroeg het percentage van de bevolking met een hogere opleiding in 2011 13,9% en in 2021 19,8% onder personen van 15 jaar of ouder.

Bij deze gegevens komt het groeiende aandeel van mensen met secundair en postsecundair onderwijs, dat in de afgelopen tien jaar is gestegen van 16,7% tot 24,7%.

Wat de studierichtingen in het hoger onderwijs betreft, waren "Bedrijfswetenschappen, administratie en recht", met 21,8%, en "Gezondheid en sociale bescherming", met 15,2%, het meest frequent.

Het gebied "Landbouw, bosbouw, visserij en diergeneeskunde" daarentegen vertegenwoordigde vorig jaar slechts 2% van de mensen met een hogere opleiding.

Wat het onderwijs betreft, wijzen de tellingen van 2021 ook op een daling van het analfabetisme van de bevolking tot 3,1%, wat overeenkomt met 292.809 personen van ten minste 10 jaar oud die niet kunnen lezen of schrijven, terwijl deze indicator in 2011 een percentage van 5,2% van de bevolking ouder dan 10 jaar liet zien.

Hoeveel besteedt Portugal per kind aan onderwijs? klik om dat te weten te komen.